CandyTang Beauty Academy

Are you looking for an opportunity to become an expert in eyebrow beauty? Join the Silkbrows class at Candy Tang Beauty Academy.

Program Highlights:

 Time: October (Early registration to secure your spot)

First Class : On 13.14.15 October

Second Class : On 16.17.17 October

Location: Candy Tang Beauty Academy

Taught by leading experts in the field

Competitive tuition fees and attractive scholarship packages

Practical knowledge and skills provided

Reasons to choose Candy Tang Beauty Academy:

Unique and modern courses

Professional learning environment

Career support and post-course consultations

With Silkbrows, you will master the art of eyebrow beauty and create impressive results for your clients.

Contact us today for more details and to enroll in the course. Your beauty career starts at Candy Tang Beauty Academy!

Email: candytangbeautyacademy@gmail.com

☎️ Phone: 0424 907 979

Hurry and register to ensure a spot in this fantastic Silkbrows class at Candy Tang Beauty Academy in October!

———————————————-

 Khám phá nghệ thuật Silkbrows tại Candy Tang Beauty Academy tháng 10 này!

Bạn đang tìm kiếm cơ hội để trở thành một chuyên gia về lông mày và làm đẹp vượt trội? Hãy tham gia vào lớp học Silkbrows tại Candy Tang Beauty Academy.

Đặc điểm chương trình:

Thời gian: Tháng 10 (Đăng ký sớm để giữ chỗ)

Lớp 1 : Ngày 13.14.15 Tháng 10

Lớp 2 : Ngày 16.17.18 Tháng 10 Địa điểm: Candy Tang Beauty Academy

Đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này

Học phí cạnh tranh và các gói học bổng hấp dẫn

Khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng thực tế

Lý do bạn nên chọn Candy Tang Beauty Academy:

Khoá học độc đáo và hiện đại

Môi trường học tập chuyên nghiệp

Hỗ trợ nghề nghiệp và tư vấn sau khóa học

Với Silkbrows, bạn sẽ làm chủ nghệ thuật làm đẹp lông mày và tạo ra những kết quả ấn tượng cho khách hàng của mình.

Liên hệ ngay để biết thêm chi tiết và đăng ký tham gia khóa học. Sự nghiệp làm đẹp của bạn bắt đầu tại Candy Tang Beauty Academy!

Email: candytangbeautyacademy@gmail.com

☎️ Điện thoại: 0424 907 979

Hãy nhanh tay đăng ký để đảm bảo một suất học trong lớp học Silkbrows tuyệt vời này tại Candy Tang Beauty Academy vào tháng 10!

#candytangacademy #candytang #sydney #australia #beauty