CandyTang Beauty Academy

Do you want to help clients make fresh and confident choices about their appearance? Join the Laser Tattoo Removal course now – the opportunity to become a leading expert in tattoo removal at Candy Tang Beauty Academy ❤️

Why should you join?

Learn from experienced professionals in laser technology and practice on real-life cases.

Acquire in-depth knowledge about different skin types, ink colors, and effective removal procedures.

Master the safe, efficient, and unique techniques that deliver impressive results for clients.

Time for the course : 25th 26th on september

Curriculum highlights:

Understand the principles of laser operation in tattoo removal.

Analyze skin types and ink colors to choose the most suitable removal approach.

Hands-on experience with real models to gain practical exposure and refine skills.

Don’t miss the chance to elevate your career with this captivating course.

Enroll now to become a pioneer in the field of laser tattoo removal!

Contact us at 0424 907 979 for more details and to register today!

Address : 5/2 Restwell Bankstown NSW 5/86 John Street Cabrabatta NSW

—————————————-

“Chấm dứt quá khứ, khởi đầu mới” với khoá học Loại Bỏ Hình Xăm Bằng Laser!

Bạn muốn giúp khách hàng thực hiện những lựa chọn mới mẻ và tự tin hơn về vẻ ngoại hình của họ?

Hãy tham gia ngay vào khoá học Laser Tattoo Removal – cơ hội để trở thành chuyên gia hàng đầu trong việc loại bỏ hình xăm tại Candy Tang Beauty Academy .

Tại sao nên tham gia?

Học tập từ những chuyên gia giàu kinh nghiệm về công nghệ laser và thực hành trên các trường hợp thực tế.

Được trang bị kiến thức sâu rộng về các loại da, màu xăm và quy trình loại bỏ hiệu quả.

Nắm vững kỹ thuật an toàn, hiệu quả và độc đáo để mang lại kết quả ấn tượng cho khách hàng

Chương trình học:

Hiểu về nguyên lý hoạt động của laser trong loại bỏ hình xăm.

Phân tích loại da và màu xăm để lựa chọn phương pháp phù hợp nhất.

Thực hành trên các mô hình thực tế để trải nghiệm thực tế và rèn luyện kỹ năng.

Thời gian khoá học : 25 và 26 tháng 9

Đừng bỏ lỡ cơ hội cải thiện sự nghiệp của bạn với khoá học đầy hấp dẫn này.

Hãy đăng ký ngay để trở thành người đi đầu trong lĩnh vực loại bỏ hình xăm bằng laser!

Liên hệ chúng tôi tại 0424 907 979 để biết thêm chi tiết và đăng ký ngay hôm nay!

Địa chỉ : 5/2 Restwell Bankstown NSW 5/86 John Street Cabrabatta NSW #candytangbeautyacademy #candytang #sydney #beautyy